ИРГЭДИЙН БҮЛГҮҮДИЙН ХИЙСЭН АЖЛЫГ ХҮЛЭЭЖ АВАВ

b-2

Гэр хороодын иргэдийн үүсгэл санаачилга, оролцоон дээр тулгуурлан хороодын иргэдийн бүлгийн оролцоог нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд 18 дугаар хороо 37 дугаар сургуулийн өмнөх явган хүний гүүр засах ажлыг “Хүчилтөрөгч” иргэдийн бүлэг хийж гүйцэтгэлээ. Мөн 17 дугаар хороо Сурагчийн 21, 37 дугаар гудамжид явган хүний шат хийх ажлыг “Ажилсаг иргэд” иргэдийн бүлэг хийж гүйцэтгэн 2016 оны 07 дугаар сарын 27- ны өдөр комисс ажилласан байна.  16 дугаар хороо Согоотын 4 дүгээр гудамжинд борооны ус зайлуулах хоолой тавих ажлыг “Бид чадна” иргэдийн бүлэг хийж гүйцэтгэлээ.

Дэд бүтэц, тохижилтын хэлтэс

b-1

 

 

b-5

Leave a Reply

  • Facebook