ГҮНТИЙН ДАВААНЫ АВТО ЗАМЫН АЖИЛТАЙ ТАНИЛЦЛАА

Гүнтийн давааны авто замын ажил энэ оны 4 дүгээр сарын 15-наас эхэлж одоогоор ажлын гүйцэтгэл 70 хувьтай үргэлжилж байна. НИТХТ-ийн 2015 оны 08 дугаар сарын 17-ны өдрийн 132 дугаар тогтоолоор “Билэгт зам”  ХХК-тай концессын гэрээ байгуулах зөвшөөрөл НЗД-д олгогдсон. Уг тогтоолын дагуу 2015 оны 08 дугаар сарын 21-ний өдөр концессын гэрээ байгуулж гүйцэтгэгч компани  НАЗГ-тай авто зам барих НАЗГ КГ-2015/03 дугаар гэрээ байгуулан ажиллаж байна.  Удахгүй сургууль, цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа эхлэхтэй холбоотой зуслангийн чиглэлийн замын ачаалал нэмэгдэх учир замын ажлыг шуурхайлахыг Засаг дарга Ж.Эрдэнэбат холбогдох хүмүүст даалгасан юм.


DSC_2612

DSC_2614
DSC_2615
DSC_2621
DSC_2630

DSC_2636

Leave a Reply

  • Facebook