НЭГ ЦОНХНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭГЭЭР 524965 ИРГЭН ҮЙЛЧЛҮҮЛЖЭЭ

Capture

 

Дүүргийн Засаг даргын “Нэг цонхны үйлчилгээний хуваарийг дахин  батлах тухай”  А/9 тоот захирамж 1 дүгээр сарын 13-ны өдөр батлагдсан.  Засаг даргын захирамжийн дагуу хэлтэс, албадын мэргэжилтнүүд хороод дээр очиж, иргэдэд мэдээлэл өгч, санал, хүсэлтийг нь хүлээн авч шийдвэрлэж, хэрэгжилтийг сар бүрээр гаргаж, үр дүнг нь тооцон ажиллаж байна.

Дүүргийн “Нэг цонхны үйлчилгээ”-гээр нийт өссөн дүнгээр 08 дугаар сард 524965 иргэн үйлчлүүлж 519477 санал, хүсэлт хүлээн авч, 519429 асуудлыг шийдвэрлэсэн байна.

Leave a Reply

  • Facebook