СУРГАЛТАД ОРОЛЦОЖ БАЙНА

surgt-1

Команд штабын хээрийн сургууль явагдаж байна. Сургуульд дүүргийн дайчилгаа удирдах бүлэг, томилгоот цэргийн үүрэгтэн, зарим авто нэгж оролцож байна.

ЦЭРГИЙН ШТАБ

surgt-2

Leave a Reply

  • Facebook