ДҮҮРГИЙН СОНГУУЛИЙН ХОРОО НЭР ДЭВШИГЧДИЙГ БҮРТГЭХ ТУХАЙ ТОГТООЛУУД БАТЛАН ГАРГАЛАА

togtool-001

Дүүргийн сонгуулийн хороо нь дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын сонгуульд нэр дэвшигчдийн ирүүлсэн холбогдох бичиг баримтын Монгол улсын Сонгуулийн хуульд заасан шаардлага хангасан эсэхийг нягтлан шалгаж нэр дэвшигчээр бүртгэх тухай дараах тогтоолуудыг батлан гаргалаа.

Чингэлтэй дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2016 оны ээлжит сонгуульд оролцох нийт 66 нэр дэвшигчийг бүртгэлээ.

Чингэлтэй дүүргийн сонгуулийн хорооны 2016 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдрийн дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2016 оны ээлжит сонгуульд  нэр дэвшигчдийг бүртгэх тухай 01 дугаар тогтоол.

togtool-0001

Чингэлтэй дүүргийн сонгуулийн хорооны 2016 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдрийн дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2016 оны ээлжит сонгуульд нэр дэвшигчдийг бүртгэх тухай 02 дугаар тогтоол

togtool-002

togtool-0002

 

 

Leave a Reply

  • Facebook