Нийслэлийн Чингэлтэй дүүрэгт хэрэгжиж буй гадаадын төсөл хөтөлбөрийн 2016 оны хагас жилийн хэрэгжилт

Leave a Reply

  • Facebook