“ХУУЛЬ СУРТАЧЛАХ ӨДӨРЛӨГ” зохион байгууллаа

 

 

20160915_110303

 

Монгол Улсын Засгийн газраас 2016 оныг “Хэрэглэгчийн жил” болгосонтой холбогдуулан тус дүүргийн 12 дугаар хорооны аж ахуйн нэгж, иргэдийн дунд “Хууль суртачлах өдөрлөг” зохион байгууллаа. Өдөрлөг хорооны 60 гаруй аж ахуйн нэгж, иргэд оролцож жижиглэн худалдаа эрхлэгчидэд шинээр гарсан хууль тогтоомжийг суртачлах, хүнсний бүтээгдэхүүний чанар аюулгүй байдал, хэрэглэгчийн эрхийг дээдэлсэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаар мэдээлэл, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө, туслан зөвлөх үйлчилгээг дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Нийгмийн даатгал, Татварын хэлтэс, Хөдөлмөрийн хэлтэс, Монголын жижиг дунд дэлгүүрүүдийг дэмжих холбоодтой хамтран үзүүллээ.

20160915_10232520160915_102356

ЗДТГ-ЫН ХУДАЛДАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС

Leave a Reply

  • Facebook