ХАРИЛЦАН ОЙЛГОЛЦЛЫН САНАМЖ БИЧИГ БАЙГУУЛЛАА

 

 SANAM-004

            Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг ерөнхий боловсролын сургуульд тэгш хамруулан суралцуулах боломжийг нэмэгдүүлэх, багшлах боловсон хүчнийг бэлгэх зорилго бүхий “ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХДИЙН ГЭРЭЛТ ИРЭЭДҮЙ” төслийн оролцогч талуудын хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичигт гарын үсэг зурлаа. Энэхүү төсөл нь дүүргийн 13, 15, 18 дугаар хороодод буюу 17, 37, 72 дугаар сургуулиудад хэрэгжинэ. Дүүргийн хэмжээнд ерөнхий боловсролын сургуулиудад хөнгөн хэлбэрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй 304 хүүхэд сурч хөгжиж байгаас дээрх сургуулиудад 81 хүүхэд суралцаж байгаа юм байна.

 НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТЭС

SANAM-03

Leave a Reply

  • Facebook