“НЭГ ЦОНХНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ”-ГЭЭР 558773 ИРГЭН ҮЙЛЧЛҮҮЛЭВ

55-44-00

Төрийн үйлчилгээг 9 сарын байдлаар 19 хорооны ”Нэг цонхны үйлчилгээ”-ээр 4231 иргэн үйлчлүүлж 3938 санал хүсэлт хүлээн авч 3899 асуудлыг шийдвэрлэсэн. Дүүргийн “Нэг цонхны үйлчилгээ”-ээр 30303 иргэн үйлчлүүлж санал, 30303 асуудлыг шийдвэрлэсэн байна. Нийт 3 дугаар р улирлын байдлаар өссөн дүнгээр 558773 иргэн үйлчлүүлж 552894 асуудлыг шийдвэрлэжээ.

 

 

Leave a Reply

  • Facebook