ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ХОРООДЫН АЖЛЫН АЛБАНЫ ДАРГА, ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ НАРЫН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

surgalt-2

Чингэлтэй дүүргийн 19 хорооны Ажлын албаны дарга нар, зохион байгуулагч нарын сургалтыг  2016 оны 09 дүгээр сарын 24-ний  өдөр зохион байгуулж ЗДТГ-ын Захиргаа,  хуулийн хэлтсийн дарга О.Нямбат, тус хэлтсийн  мэргэжилтнүүд оролцлоо.   Монгол Улсын хууль тогтоомжийг сурталчлах, төрийн үйлчилгээг иргэдэд түргэн шуурхай хүргэх,  хүний хөгжлийн хөтөлбөрийн хүрээнд төрийн үйлчилгээний чанар стандартыг  дээшлүүлэх, хүний нөөцийн менежмент ур чадварыг бэхжүүлэх зорилгоор  19 хорооны ажлын албаны дарга, зохион байгуулагч нарыг хамруулан хууль эрх зүйн чиглэлээр 1 өдрийн сургалт зохион байгуулсан юм.

Захиргаа, хуулийн хэлтэс 

surgalt-10

Leave a Reply

  • Facebook