ИРГЭДЭЭ ДЭМЖИН АЖИЛЛАЖ БАЙНА

к-01

 Чингэлтэй дүүрэгийн Тамгын газар Дэлхийн Зөн Олон улсын байгууллагын Чингэлтэй ОНХХ-тэй хамтран хамтран хэрэгжүүлж буй жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд Чингэлтэй дүүргийн 10-р хороонд байрших Кластерын төвд өрхийн үйлдвэрлэгчдийг зөөлөн оёдлын тусгай болон энгийн зориулалттай машин тоног төхөөрөмжөөр хангасан. Мөн үйл ажиллагааны бүх зардлыг дүүргийн ЗДТГ-аас гарган ажиллаж байна. Одоогоор 14, 16, 17 дугаар хорооны иргэд хамрагджээ. Кластерын төв нь  Чингэлтэй дүүргийн бүх иргэдэд нээлттэй бөгөөд иргэдийг Кластерын төвөөрөө үйлчлүүлэхийг урьж байна.

 Кластерын төв

к-02

 

 

 

 

Leave a Reply

  • Facebook