НИЙГМИЙН АЖИЛТНУУДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

surgalt-02

Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ үзүүлж буй  хамтарсан багуудын бичиг баримт бүрдүүлэлт, үнэлгээнд ашиглаж байгаа маягтууд жигд бус, стандарт шаардлага хангахгүй байсныг  нэгтгэх зорилгоор Хүүхдийн төлөө үндэсний газрын даргын 2016 оны А/42 дугаар тушаалаар батлагдсан “Хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээ”-ний маягтыг  хэрхэн бөглөх талаар сургалт зохион байгууллаа.  Сургалтыг Хүүхдийг ивээх сангийн ажилтан Э.Дуламсүрэн удирдан явуулж,  Хүүхэд хамгааллын 13 төрлийн маягтыг хэрхэн бөглөх талаар зааварчилгаа өглөө.

Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс 

Leave a Reply

  • Facebook