ХҮҮХДҮҮДЭЭРЭЭ ДАМЖУУЛАН УГИЙН БИЧИГ ХӨТӨЛЖ СУРЧ БАЙНА

ugiin dijees

Удам, угсаагаараа бахархах, уламжлалт соёл, өв уламжлалаа хадгалж, хамгаалах, эрхэмлэх, сургууль, гэр бүлийн хамтын ажиллагааг дэмжих зорилгоор ерөнхий боловсролын сургуулиудын багшт, ажилтнууд, сурагчдын дунд Угийн бичиг хөтлөх аян өрнүүлсэн. Аянд Чингэлтэй дүүргийн ерөнхий боловсролын 12 сургуулийн 23048 багш, сурагч хамрагдан, Угийн бичиг хөтөлж сурсан  төдийгүй хүүхдүүдээрээ дамжуулан 15 мянган өрх айл Угийн бичиг хөтөлдөг болсон юм.

“Хөгжилд тэмүүлсэн Чингэлтэйчүүд” сониноос 

ugiin

Leave a Reply

  • Facebook