ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

em-1

Дүүргийн Эрүүл мэндийн төв, “Gооd neighbors” Төрийн бус байгууллагатай хамтран 10 дугаар сарын 03-наас 10 дугаар сарын 07 өдрүүдэд эрүүл мэндийн Сайн дурын идэвхтэн нарт эх,хүүхэд, халдварт өвчин, амны хөндийн эрүүл мэндийн чиглэлээр сургалт зохион байгууллаа.  Тус сургалтад 7-19 дүгээр хороодын 15 сайн дурын идэвхтэнийг хамруулжээ.  Цаашид сайн дурын идэвхтэнүүд  хороодын 0-5 насны хүүхэдтэй эцэг, эхчүүд, жирэмсэн эмэгтэйчүүд, ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг, хороодын иргэдэд эрүүл мэндийн боловсрол олгох чиглэлээр  Өрхийн эрүүл мэндийн төвтэйгөө хамтран сургалт сурталчилгааг хийнэ.

 Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс, Эрүүл мэндийн төв

em-04

 

Leave a Reply

  • Facebook