“БҮХ НИЙТЭЭР МОД ТАРИХ ҮНДЭСНИЙ ӨДӨР”-ӨӨР СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ОРЧИНД МОД ТАРИЛАА

mo-2

“Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр” буюу  2016 оны 10 дугаар сарын 08-ны өдөр Чингэлтэй Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас бүх нийтийн мод тарих ажлыг зохион байгууллаа.

 “НОГООН ДҮҮРЭГ” хөтөлбөрийн хүрээнд өмнөх онд хийсэн ажлыг үргэлжлүүлэх арчлах, цэвэрлэгээ, цэцэнэг усалгаа хамгаалалтад анхаарахын зэрэгцээ Дүүргийн нутаг дэвсгэрийн  хэмжээнд Ерөнхий боловсролын сургууль цэцэрлэгийн гаднах ногоон байгууламж, нийтийн эзэмшлийн цэцэрлэгт хүрээлэн, бичил цэцэрлэгт  мод тарилаа.  Уг ажилд ерөнхий боловсролын 7 сургуулийн 73 багш 135 сурагч, 14 Цэцэрлэгийн 81 багш ажилчид, Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, албадын  43 ажилтан албан хаагчид  оролцсон байна.

:Дэд бүтэц, тохижилтын хэлтэс

mo-1

mo-3

Leave a Reply

  • Facebook