ХОРООДЫН АЖЛЫН АЛБАНЫ ДАРГА НАРТ СУРГАЛТ ЯВУУЛЛАА

img_1571

19 хорооны Ажлын албаны дарга нарт Тамга, тэмдэг, хэвлэмэл хуудасны хадгалалт, хамгаалалт, ашиглалт болон баримт, бичгийн EDOC  програмыг хэрхэн ашиглах талаар сургалт зохион байгууллаа. ЗДТГ-ын Захиргаа, хуулийн хэлтсийн дарга О.Нямбат,  Бичиг хэргийн эрхлэгч Д.Батчимэг, Мэдээллийн технологи, олон нийттэй харилцах хэлтсийн мэргэжилтэн Л.Мөнх-Эрдэнэ нар явуулав.

 

img_1575

 

Leave a Reply

  • Facebook