ОРОН НУТГИЙН ЦЭРГИЙН УДИРДЛАГЫН БИЕ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ ТОДОТГОЖ, СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

 

stereg-02

Орон нутгийн цэргийн удирдлагын томилгоот бүрэлдэхүүнд тодотгол хийж,  сургалт зохион байгууллаа. Тэрээр чөлөөнд байгаа бэлтгэл офицеруудаас үүрэг хүлээдэг бөгөөд Орон нутгийн цэргийн отрядын удирдах бүрэлдэхүүнд Цэргийн штабын дарга хурандаа Ж.Даваарагчаа орон нутгийн цэргийн зорилго, гүйцэтгэх үүрэг, ашиглах үндэслэл, тэднийг тодотгохын ач холбогдлыг тайлбарлан таниулж харилцан ярилцлаа. Орон нутгийн цэргийн отрядын удирдлагын томилгоот бүрэлдэхүүнтэй орон нутгийн хамгаалалтыг зохион байгуулах шийдвэр, орон нутгийн хамгаалалтын зорилго, хэрэгжүүлэх арга, нөөц, орон нутгийн хамгаалалтын мөн чанар, агуулга, орон нутгийн хамгаалалтыг бүрдүүлэх тухай, орон нутгийн цэргийн отрядын томилгоот бүрэлдэхүүний гүйцэтгэх үүргээр ойлголттой боллоо.

 Цэргийн штаб

tsereg-01

Leave a Reply

  • Facebook