СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГҮҮДИЙН ГАДНА ТАЛБАЙ НОГООН БАЙГУУЛАМЖТАЙ БОЛОВ

50-%d1%81%d1%83%d1%80%d0%b3%d1%83%d1%83%d0%bb%d1%8c

Чингэлтэй дүүргийн бүх цэцэрлэг, сургуулийн гадна талбайн ногоон байгууламжийн зураг гаргаж, зураглалын дагуу ногоон байгууламж бий болгож, тохижилт хийж байна. Энэ ажлын хүрээнд 1376 шилмүүст болон навчит мод, 2838 ширхэг бутлаг мод, 6128 метр газарт амьд хашлага тариалж, 10600 гаруй м2 газрыг зүлэгжүүллээ.

“Хөгжилд тэмүүлсэн Чингэлтэйчүүд” сониноос

102-%d1%86%d1%8d%d1%86%d1%8d%d1%80%d0%bb%d1%8d%d0%b3

 

nogoot-2

Leave a Reply

  • Facebook