СҮРЬЕЭГИЙН ИДЭВХТЭЙ ИЛРҮҮЛЭЛТЭД ХАМРУУЛАХ ЯВУУЛЫН ҮЗЛЭГИЙН БАГ 18 ДУГААР ХОРООНД АЖИЛЛАЖ БАЙНА

14567429_363987113991957_636742930326126790_o

Солонгосын үндэсний сүрьеэгийн нийгэмлэгийн Монгол дахь Төлөөлөгчийн газартай хамтран “Улаанбаатар хотод хэрэгжүүлэх сүрьеэгийн эсрэг Солонгос Монголын хамтын ажиллагаа” төслийн  хүрээнд тус дүүргийн сонгогдсон хороодын 11900 хүн амыг сүрьеэгийн идэвхтэй илрүүлэлтэд хамруулахаас 11,12,19, 16, 17, 18 дугаар хорооны   5248 хүнийг үзлэгт хамруулсан байна.  Уг төслийн Явуулын үзлэгийн баг 2016 оны 10 дугаар сарын 06-наас 11 дүгээр сарын 03-ны өдрийг хүртэл 18 дугаар хороонд ажиллаж байна.

Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс

18

14542511_363987870658548_5035450467896351045_o

14567626_363986750658660_9070094714224904063_o

Leave a Reply

  • Facebook