ХҮҮХДИЙН АМБУЛАТОРИЙН ХӨДӨЛГӨӨН ЗАСЛЫН ӨРӨӨГ ТОХИЖУУЛАВ

%d0%bc%d0%b0

Хүүхдийн амбулатори хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд сэргээн засах, нөхөн сэргээх эмчилгээ хийх зорилгоор  Хөдөлгөөн заслын өрөөг тохижуулан хөгжлийн бэрхшээлтэй 6 хүүхдийг тогтмол эмчилгээнд хамруулан хөдөлгөөн засал, дасгалуудын аргачлалаар эцэг, эх, асран хамгаалагч нарт зөвлөгөө өгч байна. Мөн УВЧ, утлага, УФА, иллэг бариа, бумба, ультра звук зэрэг эмийн бус эмчилгээг 756 хүүхдэд хийжээ.  Дүүргийн 126, 31 дүгээр цэцэрлэгийн 149 хүүхдэд урьдчилан сэргийлэх үзлэг зохион байгуулж өвчлөлт илэрсэн хүүхдүүдийг харьяаллын дагуу хяналтад орууллаа.

Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс, Хүүхдийн амбулатори

 

ghg

Leave a Reply

  • Facebook