Чингэлтэй дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Ажлын албаны албан хэрэгцээнд Мини iPad нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах ЧД ХААА Б14/001 дугаартай тендерийн нээлт боллоо

Чингэлтэй дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Ажлын албаны албан хэрэгцээнд Мини iPad  нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах ЧД ХААА Б14/001 дугаартай тендерийн  нээлт 2014 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн 15 цаг 30 минутад дүүргийн хурлын танхимд болж өнгөрлөө.

Тендерт оролцогчийн

Тендерийн зарлагдсан үнэ

   1 “Селена” ХХК

35 574 000  төгрөг

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай /ТБОНӨХБАҮХА/ хуулийн дагуу аль болох богино хугацаанд дээрх ажлыг гүйцэтгэгчийг үнэлгээний хорооноос сонгон шалгаруулна.

 

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны алба

 

Leave a Reply

  • Facebook