“НЭГ ЦОНХНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ”-ГЭЭР ӨССӨН ДҮНГЭЭР 602379 ИРГЭН ҮЙЛЧЛҮҮЛЖЭЭ

1-tsomh-1024x683

2016 оны 10 дугаар сарын байдлаар Дүүргийн “Нэг цонхны үйлчилгээ”-гээр 39454 иргэн үйлчлүүлж 39454 асуудлыг шийдвэрлэсэн байна. 19 хорооны” Нэг цонхны  үйлчилгээ”-гээр 4152 иргэн үйлчлүүлж 3939 санал хүсэлт хүлээн авч 3938 асуудлыг шийдвэрлэжээ.  Нийт өссөн  дүнгээр 19 хороо болон Дүүргийн “Нэг цонхны үйлчилгээ”-ээр 602379  иргэн үйлчлүүлж  596385 асуудлыг шийдвэрлэсэн.  Дүүргийн Засаг даргын “Нэг цонхны үйлчилгээний хуваарийг дахин  батлах тухай”  А/9 тоот захирамж 1 дүгээр сарын 13-ны өдөр батлагдсан.  Засаг даргын захирамжийн дагуу хэлтэс, албадын мэргэжилтнүүд хороод дээр очиж, иргэдэд мэдээлэл өгч, санал, хүсэлтийг нь хүлээн авч шийдвэрлэж, хэрэгжилтийг сар бүрээр гаргаж, үр дүнг нь тооцон ажиллаж байна.

555555

 

Leave a Reply

  • Facebook