“ӨСВӨР ҮЕ, ЗАЛУУСТ ЭЭЛТЭЙ КЛИНИК” СУРТАЛЧЛАХ ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

 %d3%a9

Дүүргийн Эрүүл мэндийн төв, 5 дугаар сургуультай хамтран 240 сурагчид “Өсвөр үе залууст ээлтэй клиник”-ийн үйл ажиллагааг сурталчлах өдөрлөг зохион байгууллаа.  Өдөрлөгт оролцогчдод Өсвөр үеийн сурагчдын нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд,  Гэр бүл төлөвлөлт, жирэмслэхээс хамгаалах орчин үеийн арга хэрэгслүүд,  Өсвөр насны охидын жирэмслэлт, түүнээс хэрхэн сэргийлэх,  Бэлгийн чиг хандлага, ялгаварлан гадуурхалт гутаан доромжлолоос сэргийлэх, Өсвөр үеийнхний шийдвэр гаргалт, “Үгүй” гэж хэлж чаддаг болох,  Бэлгийн замаар дамжих халдвар зэрэг сэдвээр  хэлэлцүүлэг зохион байгуулж  оролцогчдод мэдээлэл өгч гарын авлага тараасан байна.

Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс

u-3

%d3%a9-1

u-4

Leave a Reply

  • Facebook