2016 оны 1 сарын 4 өдөр дугаар А/4 Улаанбаатар хот Спортын XIV наадмыг зохион байгуулах тухай