2016 оны 1 сарын 4 өдөр дугаар А/5 Улаанбаатар хот Өсвөрийн шигшээ багийн үйл ажиллагааг дэмжих тухай