2016 оны 1 сарын 13 өдөр Дугаар А/9 Улаанбаатар хот Нэг цонхны үйлчилгээ”-ний хуваарийг шинэчлэн батлах тухай