2016 оны 1 сарын 22 өдөр Дугаар А/22 Улаанбаатар хот Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай

Leave a Reply

  • Facebook