2016 оны 02 дугаар сарын 01 өдөр Дугаар А/35 Улаанбаатар хот. Сар шинийн баярыг угтсан арга хэмжээний тухай