ЦУВРАЛ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

7d79cb4f-69c6-4261-90f2-194fa43eec82

Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх сургалтыг зохион байгуулах, өөрийгөө үнэлж хөгжүүлэх зорилго бүхий бүтээгч багш болон хөгжихөд арга зүйн дэмжлэг үзүүлж, багш нарыг ажлын байран дээрээ хөгжих боломжийг бүрдүүлэх зорилго бүхий “21 ДҮГЭЭР ЗУУНЫ ЧАНАРТАЙ БОЛОВСРОЛЫГ БҮТЭЭГЧ БАГШ” цуврал сургалтыг Good Neighbors Тахилт Орон Нутгийн Хөгжлийн Хөтөлбөр, Боловсролын Хамтын Ажиллагааны нийгэмлэгтэй хамтран зохион байгууллаа.  Сургалтад ерөнхий боловсролын сургуулийн  бага ангийн 30 гаруй  багш  оролцож, хүүхдийн насан туршдаа суралцагч болж төлөвшихөд зайлшгүй шаардлагатай мэдлэг, чадвар, хандлагыг төлөвшүүлэх олон хувилбарт арга зүйгээс судлан багш нар хамтран ажиллалаа.

Боловсролын хэлтэс

Leave a Reply

  • Facebook