БАРИМТ БИЧГИЙН “EDOC” ПРОГРАМЫГ ХЭРХЭН АШИГЛАХ НЭВТРҮҮЛЭХ ТАЛААР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

img_3116

Засаг даргын Тамгын газрын Захиргаа, хуулийн хэлтсээс Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, тасаг, албадын  бичиг хэрэг хариуцсан ажилтнуудад баримт бичгийн “EDOC” програмыг хэрхэн ашиглах, нэвтрүүлэх   сургалтыг 2016 оны 11 дүгээр сарын 9-ний өдөр зохион байгууллаа.   Баримт бичгийн “EDOC”  програмыг апликэйшн хэлбэрээр суулгах, байгуулалтын бүтэц үүсгэх талаар Мэдээллийн технологи, олон нийттэй харилцах албаны мэргэжилтэн Л.Мөнх-Эрдэнэ,  баримт бичгийн “EDOC”  програмыг нэвтрүүлэх, хэрхэн ашиглах талаар Захиргаа, хуулийн хэлтсийн Бичиг хэргийн эрхлэгч Д.Батчимэг нар сургалт явуулав.

Захиргаа, хуулийн хэлтэс

img_3113

Leave a Reply

  • Facebook