ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН ҮЗЛЭГ ШАЛГАЛТ ЯВУУЛЛАА

11 дүгээр сарын 09-ний шөнийн 22:00 цагаас 03:20 цагийн хооронд Чингэлтэй дүүргийн   төвийн 1-6, 7-19 дүгээр хороодод гэрэлтүүлгийн үзлэг шалгалт явууллаа.  Тус үзлэг шалгалтаар асахгүй байгаа гэрэлтүүлэг, гэрэлтүүлгийн асалт болон цагийн хуваарь, гэрэлтүүлгийн фазийн уналт байгаа эсэх зэргийг шалгасан. Өмнөх үзлэг шалгалтаар Дүүргийн хэмжээнд гэрэлтүүлгийн асалт 97,8 хувьтай нийт 6823 гэрлээс нийт 151 ширхэг гэрэлтүүлэг асахгүй байснаас үүрэг даалгаврын биелэлтээр нийт 138 гэрэлтүүлэг засварласан бөгөөд одоогийн байдлаар гэрэлтүүлгийн асалт 98,6 хувьтай байна

ДЭД БҮТЭЦ, ТОХИЖИЛТЫН ХЭЛТЭС

l2 l3 l4 l5 l6 l7 l7l l8 l9 light-1

 

Leave a Reply

  • Facebook