10 ДУГААР САРД 3027 ХҮҮХДЭД ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЖЭЭ

%d1%85

Хүүхдийн амбулатори нь 2016 оны 10 дугаар сард давхардсан тоогоор 0-16 насны нийт 3027 хүүхэд, өсвөр үеийнхэнд хүүхдийн үндсэн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээг үзүүлж, 972 хүүхдэд урьдчилсан сэргийлэх үзлэг хийв. Мөн УВЧ, утлага, УФА, иллэг бариа, бумба, шарлаг зэрэг эмийн бус эмчилгээг 611 хүүхдэд хийж лабораторийн оношилгоонд  673 хүүхэд хамрагдсан  байна. Хүүхдийн амбулаторийн үйл ажиллагаа, эмч ажилчдын ёс зүй харилцаа хандлагын талаар санал гомдлоо эрүүл мэндийн төвийн чанарын албаны 11314587 тоот утас, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн 11327575 /316/ тоот утсанд хандана уу?

Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс, Хүүхдийн амбулатори

%d1%85-3

%d1%851       

 

 

 

Leave a Reply

  • Facebook