ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН НЭРЭМЖИТ “СПОРТ НААДАМ-2016” ТЭМЦЭЭН БОЛНО

 

 

Засаг даргын нэрэмжит төрийн албан хаагчдын дундах спортын нөхөрсөг тэмцээн жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг тэмцээнийг 2016 оны 11 дүгээр сарын 17,18,19-ний өдрүүдэд зохион байгуулна.  Төрийн албан хаагчдын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлэх, дасгал хөдөлгөөнөөр хичээллүүлэх, хамт олныг нягтруулах, байгууллагуудыг уялдаа холбоог сайжруулах зорилгоор  26 хэлтэс албадын 18 баг тамирчид спортын 4 төрлөөр оролцоно. Тэмцээний техникийн зөвлөгөөнийг зохион байгуулж тэмцээнд оролцох 18 багийн ахлагч нарт Биеийн тамир спорт хорооноос зөвлөмж өгч, тэмцээний хуваарь, тоглолтын сугалааг  явуулсан.

Та бүхэнд амжилт хүсье.

Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс, Биеийн тамир, спорт хороо

 

17-400x230

 

/волейбол/

2016 оны    11 дүгээр сарын 16                                                           Улаанбаатар хот

 

a-heseg

b

c

d

 

 

 

Волейбол

Тоглолтын хуваарь /эр/

2016 оны 11 дүгээр сарын 16                                                              Улаанбаатар хот

Эзэн Зочин Бүс Харьцаа
1 ХХҮХэлтэс МХ, ДААлба, ХАААлба А :
2 ТҮК НДаатгал А :
3 Татварын хэлтэс Цагдаагийн 2-р хэлтэс В :
4 АБНТБТ, БХ, СХэлтэс Замын цагдаа В :
5 Хороо 2 ОБХэлтэс С :
6 СТөв, ХНӨргөө, ХГБХТөв, ГАлба Хороо 1 C :
7 ОӨ, УБХэлтэс ТГазар D :
8 Соён дрийм, Найше трейд Цагдаагийн 1-р хэлтэс D :
9 ИТХурал МХ, ДААлба, ХАААлба А :
10 ХХҮХэлтэс НДаатгал А :
11 Эрүүл мэндийн төв Цагдаагийн 2-р хэлтэс В :
12 Татварын хэлтэс Замын цагдаа В :
13 Хороо 2 Хороо 1 С :
14 СТөв, ХНӨргөө, ХГБХТөв, ГАлба ОБХэлтэс C                :
15 ОӨ, УБХэлтэс Цагдаагийн 1-р хэлтэс D :
16 Соён дрийм, Найше трейд ТГазар D :
17 МХ, ДААлба, ХАААлба НДаатгал А :
18 ИТХурал ТҮК А :
19 Цагдаагийн 2-р хэлтэс Замын цагдаа В :
20 Эрүүл мэндийн төв АБНТБТ, БХ, СХэлтэс В :
21 Хороо 2 СТөв, ХНӨргөө, ХГБХТөв, ГАлба С :
22 Хороо 1 ОБХэлтэс C :
23 ОӨ, УБХэлтэс Соён дрийм, Найше трейд D :
24 Цагдаагийн 1-р хэлтэс ТГазар D :
25 ТҮК      ХХҮХэлтэс А
26 НДаатгал ИТХурал А :
27 АБНТБТ, БХ, СХэлтэс Татварын хэлтэс В :
28 Замын цагдаа Эрүүл мэндийн төв В :
29 ХХҮХэлтэс ИТХурал А :
30 ТҮК МХ, ДААлба, ХАААлба А :
31 Татварын хэлтэс Эрүүл мэндийн төв В :
32 АБНТБТ, БХ, СХэлтэс Цагдаагийн 2-р хэлтэс В :
33 А1 D2 1 :
34 B1 C2 2 :
35 C1 B2 3 :
36 D1 A2 4 :
37 1 2 –       + :
38 3 4 –       + :
39 Хүрэл :
40 + + Алт :

 

Протокол / волейбол/

2016 оны    11 дүгээр сарын 16                                                           Улаанбаатар хот

a-em

em-b

em-c

em-d

Волейбол

Тоглолтын хуваарь /эм/

2016 оны 11 дүгээр сарын 16                                                              Улаанбаатар хот

Эзэн Зочин Бүс Харьцаа
1 ИТХурал ОӨ, УБХэлтэс А :
2 Татварын хэлтэс НДаатгал А :
3 Хороо 2 Цагдаагийн 2-р хэлтэс В :
4 Цагдаагийн 1-р хэлтэс Соён дрийм, Найше трейд В :
5 СТөв, ХНӨргөө, ХГБХТөв, ГАлба Хороо 1 С :
6 ТҮК Эрүүл мэндийн төв C
7 МХ, ДААлба, ХАААлба ХХҮХэлтэс D :
8 АБНТБТ, БХ, СХэлтэс ТГазар D
9 ИТХурал НДаатгал А :
10 Татварын хэлтэс ОӨ, УБХэлтэс А :
11 Хороо 2 Соён дрийм, Найше трейд В :
12 Цагдаагийн 1-р хэлтэс Цагдаагийн 2-р хэлтэс В :
13 СТөв, ХНӨргөө, ХГБХТөв, ГАлба Эрүүл мэндийн төв С :
14 ТҮК Хороо 1 C                :
15 МХ, ДААлба, ХАААлба ТГазар D :
16 АБНТБТ, БХ, СХэлтэс ХХҮХэлтэс D :
17 ИТХурал Татварын хэлтэс А :
18 НДаатгал ОӨ, УБХэлтэс А :
19 Хороо 2 Цагдаагийн 1-р хэлтэс В :
20 Соён дрийм, Найше трейд Цагдаагийн 2-р хэлтэс В :
21 СТөв, ХНӨргөө, ХГБХТөв, ГАлба ТҮК С :
22 Эрүүл мэндийн төв Хороо 1 C :
23 МХ, ДААлба, ХАААлба АБНТБТ, БХ, СХэлтэс D :
24 ТГазар ХХҮХэлтэс D :
25 А1 D2 1 :
26 B1 C2 2 :
27 C1 B2 3 :
28 D1 A2 4 :
29 1 2 –       + :
30 3 4 –       + :
31 Хүрэл :
32 + + Алт :

 

Протокол / сагсанбөмбөг/

2016 оны    11 дүгээр сарын 16                                                           Улаанбаатар хот

sags-a

sags-b

sags-c

sags-d

 

 

Сагсанбөмбөг

Тоглолтын хуваарь /эр/

2016 оны 11 дүгээр сарын 16                                                              Улаанбаатар хот

Эзэн Зочин Бүс Харьцаа
1 Татварын хэлтэс ХХҮХэлтэс А :
2 МХ, ДААлба, ХАААлба ТҮК А :
3 АБНТБТ, БХ, СХэлтэс Эрүүл мэндийн төв В :
4 НДаатгал Соён дрийм, Найше трейд В :
5 Хороо 1 ТГазар С :
6 СТөв, ХНӨргөө, ХГБХТөв, ГАлба ОБХэлтэс C :
7 Цагдаагийн 2-р хэлтэс ИТХурал D :
8 Хороо 2 Цагдаагийн 1-р хэлтэс D :
9 Замын цагдаа ХХҮХэлтэс А :
10 Татварын хэлтэс ТҮК А :
11 АБНТБТ, БХ, СХэлтэс Соён дрийм, Найше трейд В :
12 НДаатгал Эрүүл мэндийн төв В :
13 Хороо  1 ОБХэлтэс С :
14 СТөв, ХНӨргөө, ХГБХТөв, ГАлба ТГазар C                :
15 Цагдаагийн 2-р хэлтэс Цагдаагийн 1-р хэлтэс D :
16 Хороо 2 ИТХурал D :
17 ХХҮХэлтэс ТҮК А :
18 Замын цагдаа МХ, ДААлба, ХАААлба А :
19 АБНТБТ, БХ, СХэлтэс НДаатгал В :
20 Соён дрийм, Найше трейд Эрүүл мэндийн төв В :
21 МХ, ДААлба, ХАААлба Татварын хэлтэс А :
22 ТҮК Замын цагдаа А :
23 Хороо 1 СТөв, ХНӨргөө, ХГБХТөв, ГАлба С :
24 ОБХэлтэс ТГазар C :
25 Цагдаагийн 2-р хэлтэс Хороо 2 D :
26 Цагдаагийн 1-р хэлтэс ИТХурал D :
27 Татварын хэлтэс Замын цагдаа А :
28 МХ, ДААлба, ХАААлба ХХҮХэлтэс А :
29 А1 D2 1 :
30 B1 C2 2 :
31 C1 B2 3 :
32 D1 A2 4 :
33 1 2 – + :
34 3 4 –  + :
35 Хүрэл :
36 + + Алт :

 

 

Протокол / сагсанбөмбөг/

2016 оны    11 дүгээр сарын 16                                                           Улаанбаатар хот

sags-em-a

sags-em-b

sags-em-c

sags-em-d

 
Сагсанбөмбөг

Тоглолтын хуваарь /эм/

2016 оны 11 дүгээр сарын 16                                                              Улаанбаатар хот

Эзэн Зочин Бүс Харьцаа
1 Соён дрийм, Найше трейд ТҮК А :
2 НДаатгал Хороо 1 А :
3 Хороо 2 ХХҮХэлтэс В :
4 ОӨ, УБХэлтэс МХ, ДААлба, ХАААлба В :
5 Цагдаагийн 2-р хэлтэс Татварын хэлтэс С :
6 Эрүүл мэндийн төв ИТХурал C :
7 ТГазар СТөв, ХНӨргөө, ХГБХТөв, ГАлба D :
8 Цагдаагийн 1-р хэлтэс АБНТБТ, БХ, СХэлтэс D :
9 Соён дрийм, Найше трейд Хороо 1 А :
10 НДаатгал ТҮК А :
11 Хороо 2 МХ, ДААлба, ХАААлба В :
12 ОӨ, УБХэлтэс ХХҮХэлтэс В :
13 Цагдаагийн 2-р хэлтэс ИТХурал С :
14 Эрүүл мэндийн төв Татварын хэлтэс C                :
15 ТГазар АБНТБТ, БХ, СХэлтэс D :
16 Цагдаагийн 1-р хэлтэс СТөв, ХНӨргөө, ХГБХТөв, ГАлба D :
17 Соён дрийм, Найше трейд НДаатгал А :
18 Хороо 1 ТҮК А :
19 Хороо 2 ОӨ, УБХэлтэс В :
20 МХ, ДААлба, ХАААлба ХХҮХэлтэс В :
21 Цагдаагийн 2-р хэлтэс Эрүүл мэндийн төв С :
22 ИТХурал Татварын хэлтэс C :
23 ТГазар Цагдаагийн 1-р хэлтэс D :
24 АБНТБТ, БХ, СХэлтэс СТөв, ХНӨргөө, ХГБХТөв, ГАлба D :
25 А1 D2 1 :
26 B1 C2 2 :
27 C1 B2 3 :
28 D1 A2 4 :
29 1 2 – + :
30 3 4 –  + :
31 Хүрэл :
32 + + Алт :

 

 

 

Дартсын тэмцээний хуваарь

 

darts

 

 

Leave a Reply

  • Facebook