ӨДӨР ТУТМЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНДАА ТУСГАЖ ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ ҮҮ?

11-15-5

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны Боловсролын бодлогын газрын дарга Д.Эрдэнэчимэг 2016 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 3/3281 тоот албан бичгээр хүйтний эрч чангарч байгаатай холбогдуулан ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгүүдийн түвшинд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай Чиглэл ирүүлснийг хүргүүлж байна. Өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа тусган хэрэгжүүлнэ үү.

Боловсролын хэлтэс

uiuiu

674b06a7-0ab0-4d01-8107-e57b61201fbe

Leave a Reply

  • Facebook