ЦАС ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ АЖИЛД 110 АЖИЛТАН, 8 МАШИН АЖИЛЛАЖ БАЙНА

Өнөөдөр өглөө 09:00 цагийн байдлаар Чингэлтэй дүүргийн ТҮК ХХК 90 ажилтан, Иргэдийн бүлгийн нэмэлтээр 20 хүн, 8 машин цас арилгах, зам арчлалт хийн ажиллаж байна. Аж ахуй нэгж байгууллагууд зураглал гарган ойр орчмын 50 м/кв талбайг цэвэрлэж , иргэдийг халтирч бэртэхээс сэргийлэн хамтран ажиллаж байна.

img_0426 img_0428 img_0429 img_0431 img_0432 img_0433 img_0434 img_0435 img_0437img_0442
img_0439

Leave a Reply

  • Facebook