ЦАС ЦЭВЭРЛЭГЭЭНЫ АЖИЛД ХОРООДЫН АЖИЛТНУУД БҮРЭН БҮРЭЛДЭХҮҮНЭЭР АЖИЛЛАЛАА

Цас их орж хальтиргаа, гулгаа их үүсч байгаатай холбоотой Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын шуурхай зөвлөгөөнөөс гаргасан шийдвэрийн дагуу 2016 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдөр 1-19 хороодын төрийн албан хаагчид,  хэсгийн ахлагчид  бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ ажиллалаа. Хороодын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа  аж ахуй нэгж байгууллага болон иргэдийг цас цэвэрлэгээний ажилд  хамрууллаа. Цас цэвэрлэгээний ажилд  хороодын ажлын албаны дарга 11, нийгмийн ажилтан 17,  хорооны халамжийн ажилтан 13, иргэний бүртгэлийн ажилтан 10,  хэсгийн ахлагч 190  нийт 241 хүн цас цэвэрлэгээний ажилд биечлэн оролцлоо.

11 10 6 5 4 3 1

Leave a Reply

  • Facebook