АЖЛЫН ХЭСЭГ ХУРАЛДЛАА

dff

Тамхи худалдах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл сунгах, шинээр олгох Ажлын хэсэг нь 2016 оны 11 дүгээр сарын хуралдаанаараа нийт 20 гаруй аж ахуйн нэгж, иргэний хүсэлтийг хэлэлцэв. Стандартын шаардлага хангасан 13 аж ахуйн нэгжийн тусгай зөвшөөрлийг сунгах, 1 аж ахуйн нэгжид тамхи худалдах тусгай зөвшөөрөл шинээр олгохоор шийдвэрлэлээ.  Тэмдэгтийн хураамжид 3.5 сая төгрөгийг төвлөрүүлэн ажиллалаа.

Худалдаа, үйлчилгээний хэлтэс

 

Leave a Reply

  • Facebook