“ХЭНИЙГ Ч ОРХИГДУУЛАХГҮЙ БАЙХ НЬ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛНА

 

r27gdlmjdk8m9uhrec40mfape

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, харъяа хэлтсүүд, Эрүүл мэндийн төв, Хороод, Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд хамтран “Хэнийг ч орхигдуулахгүй байх нь” сэдэвт сургалтыг 2016  оны 11 дүгээр сарын 29-нд зохион байгуулна.  Сургалтын зорилго нь тусламж үйлчилгээнээс орхигдож буй зорилтот бүлгийнхний эрүүл мэнд, нийгмийн хэрэгцээнд нийцсэн, тэдэнд эрүүл мэндийн тэгш боломж олгох, тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, нийгмийн халамж, даатгал, бүртгэл, боловсролын цогц арга хэмжээг төлөвлөх, үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх, үр дүнг тооцож ажиллахад оршиж байгаа юм.

Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс

 

Leave a Reply

  • Facebook