НЭГ ЦОНХНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭГЭЭР ӨССӨН ДҮНГЭЭР 625055 ИРГЭН ҮЙЛЧЛҮҮЛЖЭЭ

img_4260-too

2016 оны 11 дугаар сарын байдлаар 19 хорооны” Нэг цонхны  үйлчилгээ”-гээр 6628 иргэн үйлчлүүлж 6581 санал хүсэлт хүлээн авч 6523 асуудлыг шийдвэрлэсэн.  Дүүүргийн “Нэг цонхны үйлчилгээ”-гээр 16048 иргэн үйлчлүүлж 16048 асуудлыг шийдвэрлэсэн байна. Нийт өссөн  дүнгээр 19 хороо болон Дүүргийн “Нэг цонхны үйлчилгээ”-ээр 625055  иргэн үйлчлүүлж  618857 асуудлыг шийдвэрлэсэн. Дүүргийн Засаг даргын “Нэг цонхны үйлчилгээний хуваарийг дахин  батлах тухай”  А/9 тоот захирамж 1 дүгээр сарын 13-ны өдөр батлагдсан.  Засаг даргын захирамжийн дагуу хэлтэс, албадын мэргэжилтнүүд хороод дээр очиж, иргэдэд мэдээлэл өгч, санал, хүсэлтийг нь хүлээн авч шийдвэрлэж, хэрэгжилтийг сар бүрээр гаргаж, үр дүнг нь тооцон ажиллаж байна.

1-tsonhtoa

 

Leave a Reply

  • Facebook