“ЭХ, ХҮҮХДЭД ЭЭЛТЭЙ САЙН ДУРЫН ҮЙЛСТЭН-2016” АРГА ХЭМЖЭЭ БОЛОВ

 

eh

Дүүргийн Эрүүл мэндийн төв 2007 оноос сайн санааны туслагч нарыг ажиллуулсан. Дүүргийн хэмжээнд эрүүл мэндийн чиглэлээр 137 сайн санааны туслагч ажиллаж байна. Эрүүл мэндийн төв, Өрхийн эрүүл мэндийн төв, Дэлхийн Зөн олон улсын байгууллагатай хамтран 2016 оны 11 дүгээр сарын 24-нд  Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн  Соёлын төвд  “Бага насны хүүхдийн эрүүл мэндийг дэмжих” чиглэлээр хийж хэрэгжүүлсэн ажлын үр дүн, алдаа оноог хэлэлцэж, оны шилдэг эрүүл мэндийн сайн санааны туслагч  нарыг урамшууллаа.

Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс

 

eh-1

eh-2

eh-3

Leave a Reply

  • Facebook