“ӨРХИЙН БЭЛЭН БАЙДАЛ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

su-1

Дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс, Дэлхийн Зөн-Монгол Олон улсын байгууллагын “Хайлааст” ОНХХ, дүүргийн Улаан загалмайн хороо, 16 дугаарр хорооны Засаг даргын Ажлын алба хамтран Олон нийтэд тулгуурласан гамшгийн эрсдлийг бууруулах хөтөлбөрийн хүрээнд “Өрхийн бэлэн байдал” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа. сургалтад нийт 45 өрх хамрагдаж, гамшгийн эрсдлийн талаарх мэдээллийг авав.  Сургалтыг Онцгой байдлын сургагч багш болон Улаан загалмайн хорооны Зааварлагч нар удирдан зохион байгуулж явуулсан юм.
ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 16 ДУГААР ХОРООНЫ ЗАСАГ ДАРГЫН АЖЛЫН АЛБА

su-2

su-3

su-4

Leave a Reply

  • Facebook