АЖИЛТАН АЛБАН ХААГЧДЫГ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮЗЛЭГ ШИНЖИЛГЭЭНД ХАМРУУЛНА

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас Нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн хүрээнд дүүргийн ажилтан албан хаагчид болон хороодын ажилтнуудыг эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээ, оношлогоонд хамруулах гэж байна. Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Захиргаа хуулийн хэлтэс, Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс дүүргийн Эрүүл мэндийн төв хамтран ажилтан албан хаагчдын эрүүл мэндийг хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор энэ ажлыг зохион байгуулж байна.

Leave a Reply

  • Facebook