НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ХОРООНД 2016 ОНЫ НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН БИЕЛЭЛТИЙГ ТАНИЛЦУУЛЛАА

Дүүргийн Нийгэм, эдийн засгийн 2016 оны зорилтын хэрэгжилтийг дүүргийн ИТХ-ын байнгын хороодод танилцууллаа. Нийгмийн салбарын 2016 онд хийсэн Нийгэм, эдийн засгийн үндсэн чиглэлийн биелэлт болон 2017 онд хийх ажил зорилтыг Нийгмийн хөгжлийн хороонд танилцууллаа. Дүүргийн Засаг даргын 2017-2020 он хүртэлх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн “Жаргалтай амьдрал-Нийгмийн хөгжил” бүлгийн зорилтууд, Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилтын “Хүнлэг орчин-нийгмийн хөгжил” бүлгийн зорилтын хэрэгжилт, 2017 оны эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн “Жаргалтай амьдрал-Нийгмийн хөгжил” бүлгийн зорилтуудын төслийг танилцууллаа. Нийгмийн салбарт 2016 онд 77 зорилт дэвшүүлэн ажиллаж 97,7 хувийн биелэлттэй байна.


_dsc9091
_dsc9092
_dsc9094

Leave a Reply

  • Facebook