ЭРХ ЗҮЙ, НУТГИЙН УДИРДЛАГЫН ХОРООНД 2016 ОНЫ НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДСЭН ЗОРИЛТЫН БИЕЛЭЛТИЙГ ТАЙЛАГНАЛАА

ИТХ-ын Эрх зүй, нутгийн удирдлагын хороонд дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Захиргаа хуулийн хэлтэс 2016 оны Нийгэм эдийн засгийн үндсэн зорилтын биелэлтийг тайлагналаа. 36 зорилтоос 34 зорилт 100 хувийн биелэлттэй, 2 зорилт 90 хувийн биелэлттэй, нийт ажлын биелэлт 98,8 хувь байгаа юм. Дүүргийн Засаг даргын 2017-2020 он хүртэлх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн “Жаргалтай иргэн-Нутгийн хөгжил” бүлгийн зорилтууд, 2017 оны эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн “Жаргалтай иргэн-Нутгийн удирдлагын хөгжил” бүлгийн зорилтуудын төслийг танилцуулав.

_dsc9096 _dsc9098

Leave a Reply

  • Facebook