“МЭДЭЭЛЛИЙН ЦАГ” БОЛЛОО

img_4404-000

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас 17 хоног тутмын Баасан гарагт зохион байгуулдаг “Мэдээллийг цаг” 2016 оны 12 дугаар сарын 2-ны өдөр боллоо. “Мэдээллийн цаг”-ийн эхэнд Засаг даргын Тамгын газрын дарга А.Дамцагдорж цаг үеийн холбогдолтой мэдээлэл хийж, төрийн албан хаагчдаас авсан Захиргааны ерөнхий хуулийн мэдлэг шалгах сорилын тестийг танилцуулав. Захиргаа, хуулийн хэлтсийн Архив, бичиг хэргийн тасгийн Бичиг хэргийн эрхлэгч Д.Батчимэг албан бичгийн “Edoc” програмын албан бичиг шийдвэрлэлтийн тухай, Захиргаа, хуулийн хэлтсийн Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн Ш.Цэцэгмаа Албан хаагчдын албан бичиг шийдвэрлэлтэд хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн дүн, Засаг даргын Тамгын газрын 7, 14 хоногийн төлөвлөгөө, хэрэгжилт гаргахад анхаарах асуудлаар мэдээлэл хийлээ.

Захиргаа, хуулийн хэлтэс

img_4406

img_4420-2

img_4417-2

img_4409

 

Leave a Reply

  • Facebook