245 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГ СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГАА ЭХЭЛЛЭЭ

225-1

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар тус дүүргийн 8 дугаар хороонд баригдсан 245 дугаар цэцэрлэг ашиглалтад орж үйл ажиллагаагаа эхлүүллээ.  Тус цэцэрлэгт 150 хүүхэд суралцахаар бүртгүүлснээс өнөөдрийн байдлаар 113 хүүхдийн ирцтэй байна.

НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТЭС

225-2

225-4

Leave a Reply

  • Facebook