АЖ АХУЙ НЭГЖИЙН 50 МЕТР ТАЛБАЙН ЗУРАГЛАЛ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГӨХ ХУВААРЬ ГАРЛАА

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллага аж ахуй нэгжүүдэд орчны 50метр газрын зураглалыг хүлээлгэн өгөх хуваарь гарган ажиллаж байна. Ингэснээр аж ахуй нэгж байгууллагууд зураглалын дагуу орчны 50 метр талбайд ногоон байгууламж, тохижилт арчлалт, зам талбай, цас мөсний цэвэрлэгээг хийх юм. Зураглалын дагуу цэвэрлэгээ хийгдээгүйн улмаас халтирч унах гэх зэрэг иргэнд хохирол учирвал хариуцлагыг тухайн аж ахуй нэгж хүлээх үүрэгтэй юм.

Leave a Reply

  • Facebook