СУУЦ ӨМЧЛӨГЧДИЙН ХОЛБООДОД ОРЧНЫ ЗУРАГЛАЛЫГ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГЧ БАЙНА

ho-3

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 63 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Хот тохижилт цэвэрлэгээний талаар байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдээс дагаж мөрдөх журам”-ын дагуу Сууц өмчлөгчдийн холбоодын  орчны 50 м хүртлэх зам талбайн тохижилт, цас, мөсний цэвэрлэгээг хариуцуулсан зураглалыг СӨХ-дод хүлээлгэн өгөх хуваарийг батлуулан ажиллаж байгаа юм.  Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Дэд бүтэц, тохижилтын хэлтсээс 1, 2, 3, 4 дүгээр хороодын Сууц өмчлөгчдийн холбоодод  зураглал хүлээлгэж өгөх ажлыг зохион байгуулаад байна. Уг арга хэмжээнд 1-6 дугаар хорооны 80  Сууц өмчлөгчдийн холбоод хамрагдана.

Дэд бүтэц, тохижилтын хэлтэс

ho-4

ho-1

ho-2

Leave a Reply

  • Facebook