ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГТ 2014 ОНД ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН, ДҮҮРГИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХИЙГДЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЯВЦЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Leave a Reply

  • Facebook