АЛБАН ХААГЧДЫН ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭГ ДҮГНЭН БАТЛАВ

Төрийн албаны зөвлөлийн 2012 оны 134 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Менежерийн болон төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх журам”, “Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээ байгуулах, гэрээний биелэлтийг дүгнэх аргачлал”-ын хүрээнд Засаг даргын Тамгын газрын хэлтсүүдийн үр дүнгийн гэрээг дүгнэж байна. Засаг даргын Тамгын газрын дарга А.Дамцагдорж өнөөдөр буюу 2016 оны 12 дугаар сарын 14-ны өдөр Эдийн засаг, төлөвлөлт хамтын ажиллагааны хэлтэс, Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс, Худалдаа, үйлчилгээний хэлтсийн албан хаагчдын 2016 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн гэрээг үнэлж, дүгнэн баталгаажууллаа.

_dsc9430

_dsc9420_dsc9421_dsc9427 _dsc9423 _dsc9425

Leave a Reply

  • Facebook